×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Siyaset Bilimi (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Program Yeterlilikleri

Program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

No Program Yeterlilikleri
1 Sosyal bilimler, ekonomi ve hukukun temel kavramlarını anlayabilir ve yorumlayabilir.
2 Bilimsel araştırmada; temel prensipleri, amaçları, veri toplama metodları ve analizini anlayabilir.
3 Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin belli alanlarında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
4 Neyin doğru, gerçek ya da sağduyu olarak sunulduğunun sorgulanması için eleştirel bir akıl ve analitik kapasiteye sahip olur.
5 Sürekli değişen dünyada, bilginin alternatif bilgi kanallarına ulaşmayı bilir, hayat-boyu öğrenme için hazır olur.
6 Kendi başına bilimsel araştırma yapma ve bulgularını bilim dünyasına sunma yeteneğine sahip olur.
7 Türk toplumu, siyaseti ve kültürünün yanı sıra Türk anayasal ve idari yapısı hakkında derin bir kavrayışa sahip olur.
8 Klasik ve çağdaş siyaset teorilerinin yanı sıra uluslararası hukuk ve uluslararası örgütler hakkında da derin bilgi sahibi olur.
9 Küresel politik, ekonomik ve kültürel ilişkileri anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneğine sahip olur.
10 Başkalarına ve çevreye karşı sosyal ve vatandaşlık sorumluluğunun bilincindedir.
11 İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilir (Avrupa dil portfolyosu global ölçeği, düzey 1).
12 Kendisini, bağımsız olarak ve grup içinde sözlü ve yazılı biçimde ifade edebilir.
13 Hızla değişen dünyada gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneğine sahip olur (temel düzeyde bilgisayar kullanma lisansı)