Siyaset Bilimi (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Program Yeterlilikleri

Program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

No Program Yeterlilikleri
1 Sosyal bilimler, ekonomi ve hukukun temel kavramlarını anlayabilir ve yorumlayabilir.
2 Bilimsel araştırmada; temel prensipleri, amaçları, veri toplama metodları ve analizini anlayabilir.
3 Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin belli alanlarında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
4 Neyin doğru, gerçek ya da sağduyu olarak sunulduğunun sorgulanması için eleştirel bir akıl ve analitik kapasiteye sahip olur.
5 Sürekli değişen dünyada, bilginin alternatif bilgi kanallarına ulaşmayı bilir, hayat-boyu öğrenme için hazır olur.
6 Kendi başına bilimsel araştırma yapma ve bulgularını bilim dünyasına sunma yeteneğine sahip olur.
7 Türk toplumu, siyaseti ve kültürünün yanı sıra Türk anayasal ve idari yapısı hakkında derin bir kavrayışa sahip olur.
8 Klasik ve çağdaş siyaset teorilerinin yanı sıra uluslararası hukuk ve uluslararası örgütler hakkında da derin bilgi sahibi olur.
9 Küresel politik, ekonomik ve kültürel ilişkileri anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneğine sahip olur.
10 Başkalarına ve çevreye karşı sosyal ve vatandaşlık sorumluluğunun bilincindedir.
11 İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilir (Avrupa dil portfolyosu global ölçeği, düzey 1).
12 Kendisini, bağımsız olarak ve grup içinde sözlü ve yazılı biçimde ifade edebilir.
13 Hızla değişen dünyada gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneğine sahip olur (temel düzeyde bilgisayar kullanma lisansı)

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

Dersler Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PSI 501 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 0 3 0
PSI 502 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 0 3 0
PSI 504 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 0 4 0
PSI 505 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 0 3 0
PSI 507 4 3 2 2 3 2 4 4 2 3 0 2 0
PSI 508 3 2 4 3 2 3 4 3 4 2 0 3 0
PSI 509 3 3 4 2 2 4 1 3 3 1 4 3 2
PSI 511 3 4 4 3 3 4 1 3 3 1 2 4 3
PSI 515 4 3 3 2 3 3 2 3 4 1 0 2 0
PSI 516 3 2 2 2 2 3 4 2 2 1 0 2 0
PSI 517 3 2 4 2 3 3 2 2 2 1 0 3 0
PSI 518 2 2 3 3