×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün Amacı:

Mezunlarına siyaset ve sosyal bilimlerin temel kavramları ile birlikte temel iktisat ve hukuk bilgilerini vermek, mezunlarının analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek, gerek kamu gerekse özel sektörde çeşitli kariyerlere ulaşmalarını mümkün kılacak bilgi ve beceri ile donatmaktır.

Bölümün hedefleri ise şunlardır:

Mezunlarını :

• Hem kamu sektörü, hem de medya, halkla ilişkiler, bankacılık gibi özel sektor alanlarında çalışabilecek donanıma sahip kılmak.

• İleri akademik çalışmalara hazırlamak,

• Takım çalışması yapabilecek yeteneğe ulaştırmak,

• Uluslararası düzeyde çalışabilecek seviyede yabancı dil bilgisi ile donatmak.

Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

NO Program Yeterlilikleri
1 Sosyal bilimler, ekonomi ve hukukun temel kavramlarını anlayabilir ve yorumlayabilir.
2 Bilimsel araştırmada; temel prensipleri, amaçları, veri toplama metodları ve analizini anlayabilir.
3 Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin belli alanlarında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
4 Neyin doğru, gerçek ya da sağduyu olarak sunulduğunun sorgulanması için eleştirel bir akıl ve analitik kapasiteye sahip olur.
5 Sürekli değişen dünyada, bilginin alternatif bilgi kanallarına ulaşmayı bilir, hayat-boyu öğrenme için hazır olur.
6 Bugünün beklenmedik ve çok boyutlu soruları ve sorunlarıyla başa çıkmaya hazır olabilmenin yanı sıra bir grup içinde de inisiyatifi ele almaya hazır olur.
7 Türk toplumu, siyaseti ve kültürünün yanı sıra Türk anayasal ve idari yapısı hakkında derin bir kavrayışa sahip olur.
8 Klasik ve çağdaş siyaset teorileri ve uluslararası ilişkilerin yanı sıra uluslararası hukuk ve organizasyonlar hakkında derin bilgi sahibi olur.
9 Küresel politik, ekonomik ve kültürel ilişkileri anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneğine sahip olur.
10 Başkalarına ve çevreye karşı sosyal ve vatandaşlık sorumluluğunun bilincindedir.
11 İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilir (Avrupa dil portfolyosu global ölçeği, düzey 1).
12 Kendisini, bağımsız olarak ve grup içinde sözlü ve yazılı biçimde ifade edebilir.
13 Hızla değişen dünyada gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneğine sahip olur (temel düzeyde bilgisayar kullanma lisansı)Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

Program Yeterlilikleri
DERSLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LAW 101
4
0
1
2
1
1
3
1
1
2
0
2
0
ECON 101
4
2
1
1
3
1
1
0
2
0
0
1
0
ACS 105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
LAW 102
1
0
1
2
1
1
4
1
1
2
0
1
0
PSI 101
3
2
4
3
3
2
1
4
3
2
2
1
0
TURK 101
0
0
0
0
1
1
4
0
0
0
0
4
0
ESR 101
1
1
0
0
0
2
1
1
1
4
1
3
0
ACS 106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
ECON 102
4
2
1
1
3
1
1
0
2
0
0
1
0
PSI 102
3
1
4
3
3
2
1
4
3
3
2
2
0
PSI 103
2
2
3
3
2
2
1
1
2
2
2
1
0
PSI 104
2
1
3
3
2
2
1
1
2
2
2
1
0
TURK 102
0
0
0
0
1
1
4
0
0
0
0
4
0
ACS 205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
SOC 102
2
1
3
2
1
1
3
3
4
4
1
0
0
LAW 201
4
3
3
3
4
3
2
3
2
2
2
2
0
LAW 202
4
3
3
3
4
3
2
3
2
2
2
2
0
PSI 201
3
0
3
2
3
3
0
4
3
2
1
2
0
PSI 202
3
1
3
2
3
3
0
4
3
2
1
1
0
HIST 201
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
0
1
0
ACS 206
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
PSI 204
2
1
3
3
1
1
4
1
2
2
1
2
0
PSI 205
4
0
4
4
0
0
3
3
3
0
1
1
0
PSI 207
1
4
1
3
3
1
1
2
3
2
2
4
4
LAW 301
3
0
0
1
1
1
2
0
0
2
0
1
0
PSI 302
2
2
3
2
4
3
4
3
2
2
2
2
0
HIST 202
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
0
1
0
RPW 305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
PSI 318
2
2
3
2
4
3
4
3
2
2
2
3
0
PSI 305
1
1
4
2
1
3
0
4
4
0
1
1
0
PSI 308
3
4
1
3
3
2
1
4
4
3
2
2
0
RPW 306
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
PSI 310
4
2
3
4
0
0
3
3
3
0
1
1
0
PSI 313
4
0
4
4
0
0
4
3
3
0
1
2
0
RTW 405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
PSI 314
4
1
4
4
2
3
1
2
4
0
1
1
0
PSI 315
2
1
4
3
3
3
1
1
3
2
1
2
0
PSI 317
3
2
4
4
3
3
2
3
3
3
2
2
0
PSI 319
4
1
4
3
2
3
0
3
4
1
1
1
0
PSI 321
3
2
3
2
2
1
2
3
3
2
1
1
0
PSI 322
3
1
4
3
3
2
1
1
3
4
1
2
0
PSI 324
4
1
4
3
0
0
3
2
3
2
1
1
0
PSI 330
2
4
2
3
4
2
1
4
3
4
3
2
1
PSI 301
2
2
3
2
4
3
4
3
2
2
2
2
0
PSI 303
2
2
3
2
4
3
4
3
2
2
2
1
0
PSI 401
3
1
4
3
3
2
1
4
4
3
1
2
0
PSI 405
4
1
4
3
2
3
0
3
4
0
1
1
0
PSI 406
3
1
2
1
1
2
1
2
3
1
0
1
0
PSI 408
3
3
2
3
4
2
3
2
3
3
2
2
0
PSI 410
4
1
4
4
2
4
1
1
4
1
1
1
0
PSI 412
2
2
1
2
3
2
1
1
3
2
1
1
0
PSI 418
4
1
4
3
2
3
4
2
4
1
1
1
0
PSI 422
4
1
4
3
3
4
2
1
4
2
1
2
0
PSI 426
4
1
4
4
0
0
3
3
3
0
1
1
0
PSI 428
1
4
1
4
3
4
0
3
4
3
1
1
0
PSI 403
2
2
3
3
4
3
4
3
3
4
2
1
0
PSI 414
3
2
2
3
3
2
1
2
3
3
1
2
0

0 en az, 4 en yüksek katkıyı göstermektedir.