×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans ve yüksek lisans eğitimi sunmaktadır. Bölümün temel felsefesi, siyasal olgu ve dinamikleri anlama ve yorumlama yeteneği kazandırmak olduğu kadar; öğrencilere analitik ve eleştirel düşünme ile birlikte alternatif görüşleri değerlendirebilme becerisi verebilmektir. Program öğrencilerin kamu kurumları, özel sektör, medya, araştırma kurumları ve uluslararası örgütlerde rahatlıkla iş bulabilmelerine yönelik olarak planlanmıştır. İkinci yıldan sonra öğrencilerin kendi eğilimleri doğrultusunda seçmeli derslere yönelmeleri sağlanarak disiplinler arası bir bakış açısı geliştirmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca, bölümde öğrencilerin dil ve bilgisayar eğitimine de önem verilerek, uluslararası düzeyde rekabet edebilen bireyler yetiştirilmesi öngörülmektedir.

İş Olanakları

Program, öğrencilerin kamu kurumları, özel sektör, bankalar, medya, araştırma kurumları ve uluslararası örgütlerde rahatlıkla iş bulabilmelerine yönelik olarak planlanmıştır. İkinci yıldan sonra öğrencilerin kendi eğilimleri doğrultusunda seçmeli derslere yönelmeleri sağlanarak disiplinler arası bir bakış açısı geliştirmeleri hedeflenmektedir. Mezunlarımız kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık, müfettişlik, meslek memurluğu, denetçilik, idari yargıçlık kadrolarında, ayrıca danışmanlıklarda, akademide, uluslararası örgütlerde, medyada, uluslararası ve ulusal özel kuruluşlarda, düşünce ve araştırma kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, bankalar ve diğer özel kuruluşlarda olmak üzere geniş bir iş ağında başvurular yapabilmektedirler. Öğrencilerimizin, aday olabilecekleri mesleklere yönelik dersler, bölümümüz tarafından seçmeli ders olarak açılarak, ayraca öğrencilerin dil eğitimine de önem verilerek, uluslararası düzeyde rekabet edebilen bireyler yetiştirilmesi bölümümüzce öngörülmektedir. Mevcut öğretim kadromuz, hedeflediğimiz niteliklere sahip öğrenci profilini ortaya çıkaracak donanım ve niteliklere sahiptir.