×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans ve yüksek lisans eğitimi sunmaktadır. Bölümün temel felsefesi, siyasal olgu ve süreçleri anlama ve yorumlama yeteneği kazandırmak olduğu kadar; öğrencilere analitik ve eleştirel düşünme ile birlikte görüşleri değerlendirebilme becerisi verebilmektir. Birbiriyle ilintili iki disiplinden oluşan bölümümüz, öğrencilerinin öncelikle sosyal bilimlerde geniş bir vizyona sahip olarak mezun olmalarını hedeflemektedir. Bölümümüz, günümüz koşullarında kamu sektöründe ve özel sektörde talep edilen alanlarda eğitim vermesi sebebiyle geniş bir yelpazede iş imkânı sunmaktadır.

Siyaset Bilimi disiplinli, siyasi düşünceyi bilimsel bir perspektifte ele alarak, onun farklı toplumsal ve tarihi bağlamlarda siyasi kurumlara olan etkisini irdelemektedir. Siyasal süreçlerin güncel analizi ve bu süreçlerin zaman içindeki gelişimini inceleyen Siyaset Bilimi disiplini, disiplinler arası bir perspektifte sosyoloji, tarih, antropoloji ve felsefe gibi disiplinlerin bulgularından da yararlanarak öğrencilerin zengin bir formasyon edinmelerine katkıda bulunur. Nitelikli bir akademik kadroya sahip bu programda öğrenciler, siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyaset ve Türk siyaseti gibi Siyaset Biliminin temel konularında gerekli bilimsel donanıma sahip olur.

Siyaset Biliminden daha yakın zamanda ortaya çıkmış olan Uluslararası İlişkiler disiplini giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplini başta devletler olmak üzere, uluslararası sistem içinde yer alan çeşitli odaklar (hükümetler arası ve hükümetler dışı örgütler, çok uluslu şirketler vs.) arasındaki siyasi, hukuki ve ekonomik ilişkileri analiz etmektedir. Günümüzde giderek daha fazla birbiriyle ilişkili hale gelen toplumların siyasi, hukuki ve ekonomik yapılarının dış politikayla bağlantılı yönlerini incelemektedir.

1990’ların başında Doğu Bloğunun yıkılmasıyla farklı bir boyut kazanan uluslararası politika, Uluslararası İlişkiler disiplininin çalışılmasını çok değişkenli ve daha karmaşık bir hale getirmiştir. Küreselleşme ve yerelleşme diyalektiği içinde, uluslararası politika devletlerin iç siyasetlerinde belirleyici rol oynayabilmektedir. Bu bağlamda, günümüzde Siyaset Bilimi ve İç Politika, Uluslararası İlişkiler perspektifinden bağımsız incelenememektedir. Uluslararası İlişkiler disiplininin küreselleşme ile birlikte artan bir öneme sahip olması, disiplinin üniversitelerde öğretimini gerekli kılmıştır. Bu amaçla, bölümümüz tarihi ve güncel yaklaşımlarla Uluslararası İlişkiler disiplinini Siyaset Bilimi ile bağlantısını koparmadan öğrencilere aktarmayı hedeflemektedir.

Bölümümüzün kurulduğundan beri süregelen en temel vizyonu uluslararası literatürden beslenen ve ona katkıda bulunan akademik bilgi ve birikim vasıtasıyla Türkiye’de en çok tercih edilen bölümlerden biri olmaktır. Eğitim dili İngilizce olan bir departman olarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nun misyonu öğrencilerine hem uluslararası akademik yazından tüm olanaklarıyla yararlanacakları bir eğitim programı sağlamak hem de öğrencilerin bu programda edinecekleri deneyimle birlikte mezuniyet sonrasında güçlü bir alt yapıyla iş dünyasına atılmalarını sağlayacak koşulları yaratmaktır. Bu bağlamda, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü gerek iş dünyasında gerek akademik dünyada, uluslararası standartlara sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.