×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Üniversitemiz İİBF bünyesinde 2001 yılında kurulmuş ve bu özelliğiyle emsalleri arasında nispeten genç bir bölüm olmasına karşın başarıları kanıtlanmış bir bölüm olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne hoş geldiniz.

Günümüz gençleri, gerek özel gerekse kamusal alanları şekillendirmede oldukça önemli bir yere sahip olan yönetim yapıları da dâhil olmak üzere, hayatın her alanında geleceği şekillendireceklerdir. Bu nedenledir ki, Covid-19 salgını nedeniyle birçok alanda önemi daha da artan, oldukça zorlu ve karmaşık siyaset dünyasında, gençlerimize çok yönlü bir Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitimi verme ihtiyacı her zamankinden daha belirgin hale gelmiştir.

Bu farkındalıkla, bölümümüz, öğrencilerimize, hayatın her alanında bilgili, analitik düşünebilen, özgüveni yüksek, eşitlikçi vatandaşlar olarak mezun olabilmeleri için çok çeşitli ders içeriklerine sahip, zengin müfredat sunmaktadır. İngilizce eğitim veren Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün her iki ayağını kapsayan zorunlu ve seçmeli derslerden müteşekkil müfredatımızda, teorik/kavramsal, spesifik konu odaklı, siyaset pratikleri yönelimli olan dersler yanı sıra, tarih ve hukuk ile, spor, sanat, yabancı diller gibi diğer dersler de sunulmaktadır. Öğrencilerimiz dördüncü yarıyıldan itibaren ilgi alanlarına göre tercih ettikleri seçmeli derslere kaydolabilmektedirler. Başarılı öğrencilerimiz, diğer sosyal bilimler disiplinlerinde çift ana dal ve yan dal programlarına başvurmaya ve kaydolmaya teşvik edilmekte ve Erasmus değişim programları ile akademik yolculuklarını farklı akademik ortamlarda daha ilginç ve heyecanlı kılmaları hedeflenmektedir. Bu deneyimlerin, öğrencilere gelecekteki kariyerlerini şekillendirmede daha fazla fırsat sağladığına inanıyorum.

Her biri araştırma alanlarında uzman akademik personelimiz, kanıtlanmış yüksek akademik başarıyı ve etkili ders verme yetilerini haizdirler. Alanında seçkin öğretim üyelerimizin, araştırma ve uzmanlık alanları arasında –diğer pek çok alanın yanı sıra- bölge çalışmaları (Rusya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Batı Avrupa, Kuzey Amerika), çatışma çözümü, dış politika analizi, Uluslararası İlişkiler teorileri, uluslararası hukuk, sivil-asker ilişkileri, şiddet, toplumsal cinsiyet, çevre, Osmanlı ve Türk bürokrasisi, tarih, siyaset, karşılaştırmalı politika gibi alanlar bulunmaktadır.

Mezunlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, vb. önde gelen devlet kurumlarında üst düzey memurlar olarak çalışma hayatına adım atmışladır. Çeşitli kamu kurumlarında ve/veya bankalarda uzman/uzman yardımcısı, denetçi, müfettiş; TBMM’de uzman/uzman yardımcısı, danışman; kaymakam olarak hizmet vermektedirler. Akademisyenlik, finans sektörü, STK’lar, iş dünyası ile, uluslararası kuruluşların yurt içi ve yurt dışı şubeleri de mezunlarımızın kariyer ve istihdam tercihleri arasında yer almıştır.

İç ve dış siyasetin teorisi, pratiği ve yapılarına ilgi duyuyor ve bu alanlarda karar verme ve uygulama süreçlerinin yanı sıra, ilgili tüm konular hakkında lisans düzeyinde kapsamlı donanım sahibi olmak istiyorsanız, sizleri bölümümüzün sunduğu fırsatları, imkânları ve öğrenme ortamını keşfetmeye davet ediyorum.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Didem Ekinci