×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı’nın öncelikli hedefi öğrencilerin, Türkiye ve dünya siyasetinde olup bitenleri daha iyi anlamlandırmalarına ve farklı alanlarda uzmanlaşmalarına imkân verecek bilimsel bir temel edinmeleridir. Sadece akademik kariyer planlayan öğrencilere değil, siyasal hayatın değişik veçheleri konusunda kapsamlı ve üst düzeyde bilgi edinmek isteyen çalışanlara da yönelik bir programdır. Programda, teorik bir temel vermeyi amaçlayan siyaset kuramına ilişkin derslerle birlikte, siyaset bilimi disiplininin diğer alanlarında uzmanlaşmayı mümkün kılabilecek dersler de bulunmaktadır. İç politika ile dış politika ayrımının önemsizleştiği günümüz dünyasında uluslararası ilişkiler disiplini içinde düşünülen derslere de özel önem verilmektedir.