Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün Amacı:

Mezunlarına siyaset ve sosyal bilimlerin temel kavramları ile birlikte temel iktisat ve hukuk bilgilerini vermek, mezunlarının analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek, gerek kamu gerekse özel sektörde çeşitli kariyerlere ulaşmalarını mümkün kılacak bilgi ve beceri ile donatmaktır.

Bölümün hedefleri ise şunlardır:

Mezunlarını :

• Hem kamu sektörü, hem de medya, halkla ilişkiler, bankacılık gibi özel sektor alanlarında çalışabilecek donanıma sahip kılmak.

• İleri akademik çalışmalara hazırlamak,

• Takım çalışması yapabilecek yeteneğe ulaştırmak,

• Uluslararası düzeyde çalışabilecek seviyede yabancı dil bilgisi ile donatmak.

Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

NO Program Yeterlilikleri
1 Sosyal bilimler, ekonomi ve hukukun temel kavramlarını anlayabilir ve yorumlayabilir.
2 Bilimsel araştırmada; temel prensipleri, amaçları, veri toplama metodları ve analizini anlayabilir.
3 Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin belli alanlarında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
4 Neyin doğru, gerçek ya da sağduyu olarak sunulduğunun sorgulanması için eleştirel bir akıl ve analitik kapasiteye sahip olur.
5 Sürekli değişen dünyada, bilginin alternatif bilgi kanallarına ulaşmayı bilir, hayat-boyu öğrenme için hazır olur.
6 Bugünün beklenmedik ve çok boyutlu soruları ve sorunlarıyla başa çıkmaya hazır olabilmenin yanı sıra bir grup içinde de inisiyatifi ele almaya hazır olur.
7 Türk toplumu, siyaseti ve kültürünün yanı sıra Türk anayasal ve idari yapısı hakkında derin bir kavrayışa sahip olur.
8 Klasik ve çağdaş siyaset teorileri ve uluslararası ilişkilerin yanı sıra uluslararası hukuk ve organizasyonlar hakkında derin bilgi sahibi olur.
9 Küresel politik, ekonomik ve kültürel ilişkileri anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneğine sahip olur.
10 Başkalarına ve çevreye karşı sosyal ve vatandaşlık sorumluluğunun bilincindedir.
11 İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilir (Avrupa dil portfolyosu global ölçeği, düzey 1).
12 Kendisini, bağımsız olarak ve grup içinde sözlü ve yazılı biçimde ifade edebilir.
13 Hızla değişen dünyada gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneğine sahip olur (temel düzeyde bilgisayar kullanma lisansı)Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

Program Yeterlilikleri
DERSLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LAW 101
4
0
1
2
1
1
3
1
1
2
0
2
0
ECON 101
4
2
1
1
3
1
1
0
2
0
0
1
0
ACS 105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
LAW 102
1
0
1
2
1
1
4
1
1
2
0
1
0
PSI 101
3
2
4
3
3
2
1
4
3
2
2
1
0
TURK 101
0
0
0
0
1
1
4
0
0
0
0
4
0
ESR 101
1
1
0
0
0
2
1
1
1
4
1
3
0
ACS 106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
ECON 102
4
2
1
1
3
1
1
0
2
0
0
1
0
PSI 102
3
1
4
3
3
2
1
4
3
3
2
2
0
PSI 103
2
2
3
3
2
2
1
1
2
2
2
1
0
PSI 104
2
1
3
3
2
2
1
1
2
2
2
1
0
TURK 102
0
0
0
0
1
1
4
0
0
0
0
4
0
ACS 205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
SOC 102
2
1
3
2
1
1
3
3
4
4
1
0
0
LAW 201
4
3
3
3
4
3
2
3
2
2
2
2
0
LAW 202
4
3
3
3
4
3
2
3
2
2
2
2
0
PSI 201
3
0
3
2
3
3
0
4
3
2
1
2
0
PSI 202
3
1
3
2
3
3
0
4
3
2
1
1
0
HIST 201
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
0
1
0
ACS 206
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
PSI 204
2
1
3
3
1
1
4
1
2
2
1
2
0
PSI 205
4
0
4
4
0
0
3
3
3
0
1
1
0
PSI 207
1
4
1
3
3
1
1
2
3
2
2
4
4
LAW 301
3
0
0
1
1
1
2
0
0
2
0
1
0
PSI 302
2
2
3
2
4
3
4
3
2
2
2
2
0
HIST 202
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
0
1
0
RPW 305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
PSI 318
2
2
3
2
4
3
4
3
2
2
2
3
0
PSI 305
1
1
4
2
1
3
0
4
4
0
1
1
0
PSI 308
3
4
1
3
3
2
1
4
4
3
2
2
0
RPW 306
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
PSI 310
4
2
3
4
0
0
3
3
3
0
1
1
0
PSI 313
4
0
4
4
0
0
4
3
3
0
1
2
0
RTW 405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
PSI 314
4
1
4
4
2
3
1
2
4
0
1
1
0
PSI 315
2
1
4
3
3
3
1
1
3
2
1
2
0
PSI 317
3
2
4
4
3
3
2
3
3
3
2
2
0
PSI 319
4
1
4
3
2
3
0
3
4
1
1
1
0
PSI 321
3
2
3
2
2
1
2
3
3
2
1
1
0
PSI 322
3
1
4
3
3
2
1
1
3
4
1
2
0
PSI 324
4
1
4
3
0
0
3
2
3
2
1
1
0
PSI 330
2
4
2
3
4
2
1
4
3
4
3
2
1
PSI 301
2
2
3
2
4
3
4
3
2
2
2
2
0
PSI 303
2
2
3
2
4
3
4
3
2
2
2
1
0
PSI 401
3
1
4
3
3
2
1
4
4
3
1
2
0
PSI 405
4
1
4
3
2
3
0
3
4
0
1
1
0
PSI 406
3
1
2
1
1
2
1
2
3
1
0
1
0
PSI 408
3
3
2
3
4
2
3
2
3
3
2
2
0
PSI 410
4
1
4
4
2
4
1
1
4
1
1
1
0
PSI 412
2
2
1
2
3
2
1
1
3
2
1
1
0
PSI 418
4
1
4
3
2
3
4
2
4
1
1
1
0
PSI 422
4
1
4
3
3
4
2
1
4
2
1
2
0
PSI 426
4
1
4
4
0
0
3
3
3
0
1
1
0
PSI 428
1
4
1
4
3
4
0
3
4
3
1
1
0
PSI 403
2
2
3
3
4
3
4
3
3
4
2
1
0
PSI 414
3
2
2
3
3
2
1
2
3
3
1
2
0

0 en az, 4 en yüksek katkıyı göstermektedir.

Program Yeterliliklerinin TYÇÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri
Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir. Sosyal bilimler, ekonomi ve hukukun temel kavramlarını anlayabilir ve yorumlayabilir.
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin belli alanlarında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir. Türk toplumu, siyaseti ve kültürünün yanı sıra Türk anayasal ve idari yapısı hakkında derin bir kavrayışa sahip olur.
Klasik ve çağdaş siyaset teorileri ve uluslararası ilişkilerin yanı sıra uluslararası hukuk ve organizasyonlar hakkında derin bilgi sahibi olur
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir Sosyal bilimler, ekonomi ve hukukun temel kavramlarını anlayabilir ve yorumlayabilir.
Toplumların yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir Sosyal bilimler, ekonomi ve hukukun temel kavramlarını anlayabilir ve yorumlayabilir.
Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir. Bilimsel araştırmada; temel prensipleri, amaçları, veri toplama metodları ve analizini anlayabili
İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.. Bilimsel araştırmada; temel prensipleri, amaçları, veri toplama metodları ve analizini anlayabilir.
Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. Bağlı olduğu örgütü değerlendirebilme yeteneğini kazanır ve edindiği bilgilere eleştirel olarak yaklaşabilir.
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. Bilimsel araştırmada; temel prensipleri, amaçları, veri toplama metodları ve analizini anlayabilir.
Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip savunma becerisine sahiptir. Bilimsel araştırmada; temel prensipleri, amaçları, veri toplama metodları ve analizini anlayabilir.
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. Bugünün beklenmedik ve çok boyutlu soruları ve sorunlarıyla başa çıkmaya hazır olabilmenin yanı sıra bir grup içinde de inisiyatifi ele almaya hazır olur.
Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerileri geliştirir. Bugünün beklenmedik ve çok boyutlu soruları ve sorunlarıyla başa çıkmaya hazır olabilmenin yanı sıra bir grup içinde de inisiyatifi ele almaya hazır olur./td>
Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir. Başkalarına ve çevreye karşı sosyal ve vatandaşlık sorumluluğunun bilincindedir.
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. Bugünün beklenmedik ve çok boyutlu soruları ve sorunlarıyla başa çıkmaya hazır olabilmenin yanı sıra bir grup içinde de inisiyatifi ele almaya hazır olur.
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde insiyatif alır. Bugünün beklenmedik ve çok boyutlu soruları ve sorunlarıyla başa çıkmaya hazır olabilmenin yanı sıra bir grup içinde de inisiyatifi ele almaya hazır olur.
Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir. Bugünün beklenmedik ve çok boyutlu soruları ve sorunlarıyla başa çıkmaya hazır olabilmenin yanı sıra bir grup içinde de inisiyatifi ele almaya hazır olur.
Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur. Başkalarına ve çevreye karşı sosyal ve vatandaşlık sorumluluğunun bilincindedir.
Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir. Küresel politik, ekonomik ve kültürel ilişkileri anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneğine sahip olur.
Neyi nasıl öğreneceğini bilir. Sürekli değişen dünyada, bilginin alternatif bilgi kanallarına ulaşmayı bilir, hayat-boyu öğrenme için hazır olur.
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir. Küresel politik, ekonomik ve kültürel ilişkileri anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneğine sahip olur.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. Küresel politik, ekonomik ve kültürel ilişkileri anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneğine sahip olur.
Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir. Bugünün beklenmedik ve çok boyutlu soruları ve sorunlarıyla başa çıkmaya hazır olabilmenin yanı sıra bir grup içinde de inisiyatifi ele almaya hazır olur.
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır. Sürekli değişen dünyada, bilginin alternatif bilgi kanallarına ulaşmayı bilir, hayat-boyu öğrenme için hazır olur.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. Sürekli değişen dünyada, bilginin alternatif bilgi kanallarına ulaşmayı bilir, hayat-boyu öğrenme için hazır olur.
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir. Sürekli değişen dünyada, bilginin alternatif bilgi kanallarına ulaşmayı bilir, hayat-boyu öğrenme için hazır olur.
İş yaşamına dahil olunduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı f0arklılığı bireysel karıyerine yansıtır. Sürekli değişen dünyada, bilginin alternatif bilgi kanallarına ulaşmayı bilir, hayat-boyu öğrenme için hazır olur.
Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır. Başkalarına ve çevreye karşı sosyal ve vatandaşlık sorumluluğunun bilincindedir.
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. Başkalarına ve çevreye karşı sosyal ve vatandaşlık sorumluluğunun bilincindedir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izle ve meslektaşları ile iletişim kurar. İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilir (Avrupa dil portfolyosu global ölçeği, düzey 1).
Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Hızla değişen dünyada gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneğine sahip olur (temel düzeyde bilgisayar kullanma lisansı)
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder Başkalarına ve çevreye karşı sosyal ve vatandaşlık sorumluluğunun bilincindedir.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Başkalarına ve çevreye karşı sosyal ve vatandaşlık sorumluluğunun bilincindedir.
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. Neyin doğru, gerçek ya da sağduyu olarak sunulduğunun sorgulanması için eleştirel bir akıl ve analitik kapasiteye sahip olur.
Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir. Neyin doğru, gerçek ya da sağduyu olarak sunulduğunun sorgulanması için eleştirel bir akıl ve analitik kapasiteye sahip olur.