×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü birbiriyle bağlantılı iki disiplinden oluşmakta ve lisans ile yüksek lisans eğitimi sunmaktadır. Siyaset Bilimi disiplini siyasi düşünceyi toplumsal ve tarihi bağlamlarıyla irdelemekte, aynı zamanda siyasal süreçlerin ve siyasal kurumların zaman içindeki gelişimini ve güncel siyasete etkilerini incelemektedir. Uluslararası İlişkiler disiplini ise çok değişkenli ve karmaşık bir hal almış olan uluslararası sistemin siyasi, hukuki ve iktisadi boyutlarını incelemektedir. Bu iki sosyal bilim alanını küreselleşme dinamikleriyle beraber birbiriyle bağlantılı olarak inceleme imkânı bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin alan bilgisi ile donanımlarının sağlanmasına uğraşıldığı kadar sosyal bilimleri ve güncel olayları yorumlama, analitik düşünebilme, eleştirel ve nitelikli değerlendirmeler yapabilme, alternatif görüşleri değerlendirebilme yeteneği kazanmasına da çalışılmaktadır. Bunun için gerekli olan müfredatın içeriği, yurtdışı ve yurtiçi saygın üniversitelerde uygulanan müfredatlar dikkate alınarak oluşturulmakta ve güncellenmektedir. İlgili müfredatımızda eğitim dili İngilizcedir. Günümüzde İngilizce hem literatürün takip edilmesi hem de ulusal ve uluslararası rekabetin içinde yer alınabilmesi için temel ön koşullardan birisi haline gelmiştir. Üniversitemizde İngilizceye ilave olarak farklı yabancı diller öğrenme imkânı da mevcuttur. Öğrenilen yabancı diller yurtdışında ve üniversitemizce sağlanan Erasmus programlarında büyük katkı sağlamaktadır.

Bölümümüzde farklı sosyal bilim disiplinlerinden gelen ve farklı alanlar üzerine uzmanlaşmış nitelikli akademisyenlerimiz mevcuttur. Akademisyenlerimizin tamamı yurtdışı tecrübeleri olan kendi alanlarında araştırmalar ve yayınlar yapmaya devam eden donanımları yüksek araştırmacılardır.  Genç ve nitelikli kadromuz bilgi birikimlerini öğrencilerimize aktardıkları gibi öğrencilerimizin entelektüel gelişimleriyle de ilgilenmektedir. Akademisyenlerimiz öğrencilerimizin, bilgiyi yorumlama, seçme ve sentezleme ile alternatif fikirleri değerlendirebilme, nitelikli değerlendirmeler yapabilme yeteneği kazanmaları için uğraşmaktadırlar. Çok kültürlülük, çoğulculuk ve evrensel değerler çerçevesinde sorunlara duyarlı bireyler yetiştirmek için çaba sarf etmektedirler.

Bölüm programı içerdiği çeşitlilikle kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda meslek edinmekte katkı sağlamaktadır. İkinci sınıftan itibaren öğrencilerimize ilgi duydukları meslek alanlarını şekillendirmeleri ve o doğrultuda seçmeli dersler almaları önerilmektedir. Mezunlarımız kendi tercihleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık, müfettişlik, meslek memurluğu, denetçilik, idari yargıçlık kadrolarında, ayrıca danışmanlıklarda, akademide, uluslararası örgütlerde, medyada, uluslararası ve ulusal özel kuruluşlarda, düşünce ve araştırma kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, bankalar ve diğer özel kuruluşlarda olmak üzere geniş bir iş ağında başvurular yapabilmektedirler. Nitelikli iş kollarına girmiş öğrencilerimiz genç bir bölüm olarak gurur kaynağımız olmuşlardır.

 

Doç.Dr. Ebru ÇOBAN ÖZTÜRK