2018-2019 BAHAR YARIYILISEÇMELİ DERSLER

 

PSI 329   CINEMA AND POLITICS         Aykut  Kansu

 

PSI 406   ISSUES IN WORLD POLITICS E. Çoban-Öztürk

 

PSI  410   EURO-ASIAN POLITICS          F. Didem Ekinci

 

PSI 436   COMPARATIVE POLITICS      Tanel Demirel

 

PSI 403   AMERICAN POLITICS AND FOREIGN POLICY   Emre Kayhan

 

PSI 422  ISSUES IN TURKISH FOREIGN POLICY C.Akça Ataç

 

PSI 438   LATIN AMERICAN POLITICS    Aykut Kansu

 

1) Öğrencilerimiz ders sorumlusundan izin almak kaydıyla üniversitemizin diğer bölümlerinden de ders(ler) alabilirler.

 

2) Bir dersi alan yeterli öğrenci yoksa, o ders kapatılabilir. Öğrencilerimiz mağdur olmamaları için bölümden yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekir.

 

3) PSI 410 ve PSI 406 kodlu dersler 2010 müfredatına tabi olan öğrenciler için zorunlu, 2012 ve 2015 müfredatına tabi olan öğrenciler için seçmeli ders statüsündedir.

 

4) PSI 436, 2015 müfradatına tabi olanlar için zorunlu diğerleri için seçmelidir.

 

5) PSI 403 kodlu ders 2012 müfredatına tabi olan öğrenciler için seçmeli, 2010, 2015 ve 2018 müfredatına tabi olan öğrenciler için zorunludur.